Home > Reference

Reference

REFERENCE-AQUADAC.pdf


Belišće d.d.


Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 40kVA.


Belišće d.d.


Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD65.


Opća županijska bolnica Pakrac


Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 325kVA.


Opća županijska bolnica Pakrac


Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD325.


Klinička bolnica Dubrava


Elektrostrojarski projekt agregatske stanice i rekonstrukcija rasklopnih ormara i upravljanja AQ-800PAR, paralela 3 agregata MTU 535kVA.


Klinička bolnica Dubrava


Elektrostrojarski projekt agregatske stanice i rekonstrukcija rasklopnih ormara i upravljanja AQ-800PAR, paralela 3 agregata MTU 535kVA.


J.U.N.P. Brijuni


Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD100.


Hotel Croatia Cavtat


Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD400/1 Paralela s AQ-AGD400/2. Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD400/2 Paralela s AQ-AGD400/1.


Dom sportova Pula


Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 100kVA JOHN DEERE.


Dom sportova Pula


Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD100.

Glas Istre Pula


Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 100kVA JOHN DEERE.

Glas Istre Pula


Isporuka i montaža UPS-a GE IMAGE 40kVA.

Gradska knjižnica Pula


Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 80kVA DEUTZ.

Janaf crpna stanica Dobra
Elektro projekt rekonstrukcije agregatske stanice 100kVA. Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD160.

Janaf crpna stanica Melnice
Elektro projekt rekonstrukcije agregatske stanice 100kVA. Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD160.

Janaf Sotin
Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 40kVA DEUTZ. Isporuka rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD40.

Odašiljači i veze Zagreb
Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 400kVA DEUTZ.

Opuzen Coning
Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 80kVA DEUTZ.

Naftni terminali Federacije BiH Ploče
Rekonstrukcija rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD1000.

Postojnska jama Postojna
Elektrostrojarski projekt agregatske stanice 535kVA.

Postojnska jama Postojna
Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD600.

Istarski vodovod Buzet
Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 75kVA DEUTZ.

Istarski vodovod Buzet
Elektrostrojarski projekt i daljinski nadzor agregatske stanice 75kVA.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe
Isporuka, upravljačko-rasklopnih ormara 3-15kVA AQ-AGD3-15

Kantonalna bolnica Zenica
Rekonstrukcija rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD250

Palača pravde Zlatar
Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 75kVA DEUTZ

Petrokemija Kutina
Rekonstrukcija rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD500

Holcim Koromačno
Projekt rekonstrukcije spaljivanja otpadnih ulja.

Holcim Koromačno
Automatizacija postrojenja za spaljivanje otpadnih ulja.

Industrochem
Sustav upravljana motorima separatora na linijama za mljevenje kamena.

Varkom d.d. Varaždin
Isporuka, montaža i puštanje u rad 2 kontejnerska diesel električna agregata 570 kVA – VOLVO PENTA.

Varkom d.d. Varaždin
Isporuka, montaža i puštanje u rad 2 kontejnerska diesel električna agregata 570 kVA – VOLVO PENTA.

Hrvatska pošta d.d. središte Osijek
Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 150kVA JOHN DEERE.

Usluga Gospić Crpna stanica
Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 180kVA DEUTZ

HEP-HE Senj Gusić Polje
Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 150kVA IVECO (PMG generator).

I još puno ostalih...


Talum Kidričevo


Isporuka, montaža rasklopnog ormara i upravljanja AQ-AGD2x1500 Paralela 2x 1500kVA i paralela s mrežom 10kV.


Talum Kidričevo


Elektrostrojarski projekt rekonstrukcije agregatske stanice 2x 1500kVA/10kV u paraleli s mrežom.


Tribomin Osijek


Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 250kVA DETROIT DIESEL.


Pekara Nello


Isporuka, montaža i puštanje u rad diesel električnog agregata 60kVA JOHN DEERE.